web-1188.jpg

Om oss

Vad kan vi tillföra en bransch som redan gör allt för att det ska bli bättre?

Vår historia


Med vår bakgrund som apotekare har kundens välmående såklart alltid varit viktigast. Att rätt medicinskt behov matchas med rätt produkt och rätt rådgivning.

Att ständigt arbeta för att både behandling och bemötande ska bli bättre. Men vi har också upplevt att det kan vara svårt för kunden att förstå skillnaden mellan alla apoteksprodukter och att de kanske inte lindrar så bra som man önskat. Det fick oss att lägga den vita rocken åt sidan, åtminstone för ett tag, för att försöka hitta bättre och effektivare medicinska alternativ.

Addeira grundades 2019 av de två apotekarna Malkolm och Robert.

Personlig omtänksamhet, nyfikenhet och optimism är vår väg till ett bättre välmående för individen, sjukvården och samhället i stort.

lakemedel.jpg

Vår vision och mission


Addeira ska, genom att bli den mest uppskattade och snabbfotade leverantören av handelsvaror, medicintekniska produkter och läkemedel till apotek och övrig konsumenthandel, skapa en bättre vardagshälsa och livskvalitet för människor och djur.


Addeira ska aktivt arbeta mot att bli den mest uppskattade leverantören inom sina respektive segment, vilket definieras som den aktör som skapar mest kundvärde.

kultur.jpg

Kultur och kärnvärden


På Addeira är vår företagskultur rotad i värden som delaktighet, uthållighet och ansvarstagande. För oss är en sund företagskultur av största vikt, och det börjar redan i rekryteringsprocessen där vi söker medarbetare som inte bara är kompetenta utan även förstår och uppskattar våra kärnvärden. Vår kultur är präglad av begrepp som familjär, transparent, högt i tak och lösningsorienterad. Vi värdesätter också lagarbete och ett stödjande arbetsklimat.

Vi ser varje kunds fråga eller problem som en möjlighet att överträffa deras förväntningar. Det är vår ständiga ambition att leverera högsta möjliga värde till våra kunder. Vi tror på att företag som skapar verkligt värde över tid för sina kunder även har störst framgångspotential.

forsakring.jpg

Din hälsa är viktig


Läkemedelsförsäkringen är en försäkringsordning som skapats särskilt för att skydda patienter som kan ha drabbats av skador eller biverkningar på grund av sin läkemedelsanvändning.  Vi på Addeira Pharmaceuticals AB har tagit initiativet att anslutna oss till Läkemedelsförsäkringen för att täcka eventuella skador som kan uppstå på grund av användningen våra läkemedel. Detta innebär också att vi som företag ansvarar för att följa den svenska produktansvarslagen eller andra ersättningsrättsliga regleringar.Läkemedelsförsäkringen täcker skador upp till ett visst belopp. Detta innebär att om det skulle uppstå en skada eller biverkning på grund av våra läkemedel, så kommer försäkringen att täcka de kostnader som uppstår upp till det belopp som är avtalat i försäkringen.

Hallbarhetspolicy.jpg

Hållbarhetspolicy

klimat2_02215906-b0d5-444d-81db-63fbef197649.jpg

Klimatkompensation

Tips & Råd


web-1161-2.jpg

Samarbeta med oss