04_1.jpg

Läkemedelsförsäkring

Addeira skyddar dig vid eventuell läkemedelsskada genom Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen är en  försäkringsordning som skapats särskilt för att skydda patienter som kan ha drabbats av skador eller biverkningar på grund av sin läkemedelsanvändning.  

Vi på Addeira Pharmaceuticals AB har tagit initiativet att anslutna oss till Läkemedelsförsäkringen för att täcka eventuella skador som kan uppstå på grund av användningen våra läkemedel. Detta innebär också att vi som företag ansvarar för att följa den svenska produktansvarslagen eller andra ersättningsrättsliga regleringar.

Läkemedelsförsäkringen täcker skador upp till ett visst belopp. Detta innebär att om det skulle uppstå en skada eller biverkning på grund av våra läkemedel, så kommer försäkringen att täcka de kostnader som uppstår upp till det belopp som är avtalat i försäkringen.

pills_02.jpg

Vilka omfattas av försäkringen


Alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till LFF Service AB, och anser sig ha drabbats av en skada av läkemedel har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och få möjlighet till bedömning. Läkemedel köpta över internet omfattas om företaget bakom sidan innehar tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) och har anmält sin avsikt att bedriva internethandel till Läkemedelsverket.

Certifikat

Mer information om försäkringen finns här.

Addeira Pharmaceuticals AB Certifikat 2024