web-0989.jpg

Ledning


Vårt ledningsteam på Addeira Pharmaceuticals är engagerat i att driva företaget mot framgång och kontinuerlig innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn. Företaget leds av VD Robert Svanström och styrelseordförande Anders Torell.
Robert Svanström har en imponerande bakgrund inom apotekssektorn, med omfattande erfarenhet både på operativ och strategisk nivå. Innan han tillträdde som VD för Addeira Pharmaceuticals AB, etablerade han sig som en framgångsrik entreprenör med egna apotek i Stockholm. Dessutom har han tidigare innehaft positionen som Chefsfarmaceut vid Sveriges Apoteksförening. Robert har en stark akademisk grund med en Apotekarexamen från Uppsala universitet samt en Kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholm Universitet.
Anders Torell har en gedigen erfarenhet inom detaljhandeln och apoteksbranschen och är särskilt inriktad på marknadsföring, affärsutveckling och strategi. Hans ledarskap och expertis inom strategi och företagsutveckling har varit av stor betydelse för Addeira. Anders har en framgångsrik karriär inom bl.a. ICA, Kronans Apotek och Webbhallen.
Addeira Pharmaceuticals vision är:
”Addeira ska, genom att bli den mest uppskattade och snabbfotade leverantören av nischade konsumentvaror och läkemedel till apotek, sjukhus och fackhandel, skapa en bättre vardagshälsa och livskvalitet för människor och djur. ”Det betyder att vi ska fortsätta vara banbrytande inom att tillhandahålla efterfrågade egenvårdsprodukter och läkemedel. Vi är stolta över vår lednings erfarenhet inom branschen och deras dedikation till att möta våra kunders behov. Vårt mål är att fortsätta vara en föregångare inom hälso- och sjukvårdsinnovation genom att tillhandahålla pålitliga och effektiva produkter som hjälper våra kunder att uppnå sina mål. Vårt ledningsteam leder oss med en klar vision och en strävan efter excellens och kvalitet i allt vi gör. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete och göra en meningsfull inverkan på människors liv och hälso- och sjukvårdssektorn som helhet.

web-1031_alt.jpg

Strategi


På Addeira är vår företagskultur rotad i värden som delaktighet, uthållighet och ansvarstagande. För oss är en sund företagskultur av största vikt, och det börjar redan i rekryteringsprocessen där vi söker medarbetare som inte bara är kompetenta utan även förstår och uppskattar våra kärnvärden. Vår kultur är präglad av begrepp som familjär, transparent, högt i tak och lösningsorienterad. Vi värdesätter också lagarbete och ett stödjande arbetsklimat.
Vi ser varje kunds fråga eller problem som en möjlighet att överträffa deras förväntningar. Det är vår ständiga ambition att leverera högsta möjliga värde till våra kunder. Vi tror på att företag som skapar verkligt värde över tid för sina kunder även har störst framgångspotential.
På Addeira sätter vi alltid kvalitet i produkter och leverans före lönsamhet. Vi tror att det är hög kvalitet som lockar våra kunder att återkomma och därmed leder till långsiktig lönsamhet.
I situationer där rätt beslut inte är uppenbart, grunder vi våra val på rimlighet och rättvisa. Genom att vara schysta i hanteringen av svåra situationer bygger vi långsiktiga relationer och skapar framgång. Vår strävan efter schyst behandling sträcker sig till alla - våra kunder och vår personal. Genom att göra det rätta och ha sunda värderingar skapar vi en arbetsplats där människor trivs och känner att de bidrar till något större än bara ekonomisk vinning.
Vår vision är att bli den mest uppskattade och snabbfotade leverantören av handelsvaror och läkemedel till apotek, vård och övrig handel. Genom detta arbete vill vi skapa en bättre vardagshälsa och livskvalitet för både människor och djur.