web-1188.jpg

Om licensläkemedel

Vad kan vi tillföra en bransch som redan gör allt för att det ska bli bättre?

Din partner för livsviktiga licensläkemedel


Addeira levererar kritiska licensläkemedel till sjukhus och apotek över hela Sverige. Våra läkemedel fungerar ofta som ersättningar för restnoterade preparat och inkluderar de senaste FDA-godkända cancerbehandlingarna som ännu inte lanserats i Sverige. Vi tillhandahåller även substanser som används i kliniska studier samt skräddarsydda mediciner för barn med allergier mot vissa hjälpämnen. För äldre patienter som har svårigheter att svälja kapslar och tabletter erbjuder vi alternativ som orala lösningar och suspensioner.

Med vår bakgrund som apotekare har kundens välmående såklart alltid varit viktigast. Att rätt medicinskt behov matchas med rätt produkt och rätt rådgivning.

lakemedel.jpg

Vad innebär restnotering av läkemedel?


Ett läkemedel blir restnoterat när marknadstillståndsinnehavaren (MAH) inte kan leverera preparatet under en viss period. Orsakerna kan vara produktionsproblem, indragningar eller brist på den aktiva substansen. I vissa fall kan företaget besluta att sluta sälja och avregistrera produkten från den svenska marknaden på grund av kommersiella skäl. Vid läkemedelsbrist försöker man alltid hitta en lösning för patienterna.

kultur.jpg

Så kontrollerar du om ett läkemedel är restnoterat och hur du hittar alternativ


När du skriver ut läkemedel är det viktigt att se till att det inte är restnoterat. Du kan hitta information om restnoteringar på Läkemedelsverkets lista över restnoterade läkemedel och på fass.se. Dessa källor ger information om när restnoteringar uppstår, hur länge de förväntas pågå, eventuella likvärdiga alternativ och uppdateringar från läkemedelsföretagen. Apotek kan också ge information om lagerstatus och beställningsmöjligheter. På FASS kan du också se vilka apotek som har produkten i lager.

Våra apotekare på Addeira kan också hjälpa till med alternativ och nås via växeln mellan 9-17 på 08-1220 75 50 eller via mejl requests@addeira.co. Vi svarar inom 24 timmar.

forsakring.jpg

För förskrivare och apotek


När det saknas godkända alternativ till ett läkemedel kan en läkare, enligt EU-direktiv 2001/83/EC, skriva ut mediciner som inte finns tillgängliga i Sverige men som är godkända i andra länder. Detta är möjligt när ett godkänt läkemedel är restnoterat, avregistrerat, eller när patienten inte svarar på befintlig behandling med godkända läkemedel i Sverige.

Genom KLAS (Kommunikationslösning för licensansökan) kan förskrivare skapa motiveringar för licensläkemedel. Apoteksaktörer måste sedan komplettera dessa motiveringar med en licensansökan till Läkemedelsverket. Om licensen beviljas, kan patienten hämta sitt licensläkemedel på valfritt apotek. Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats.


Viktiga tips vid förskrivning och ansökan för beviljande av licensläkemedel

  • Ofta snabbast från USA och Kanada: När tillgång finns, brukar ledtiderna från USA och Kanada vanligtvis gå fortast.
  • Längre ledtider från södra Europa: Beställningar från länder som Spanien och Italien kan ta 20–30 dagar, då mindre ordervolymer inte prioriteras.
  • Begränsade volymer från Östeuropa: Läkemedel från Östeuropa kan vara i mycket begränsad volym och kanske inte räcker för att täcka behovet i Sverige.
  • Import- och exporttillstånd för narkotikaklassade läkemedel: Dessa tillstånd kan ta upp till två månader beroende på exportland och myndigheter.
  • Plötsliga exportförbud: Många länder kan införa exportförbud för att hantera egna restnoteringar, vilket påverkar tillgängligheten av läkemedel internationellt.
  • Global konkurrens om läkemedel: Sverige är inte det enda landet som hanterar restnoteringar, vilket innebär att konkurrensen om vissa preparat kan vara hög, särskilt från länder som Tyskland.

Skarmavbild_2024-05-23_kl._09.55.20-min.png

Läkemedelsförsäkran - en trygghet för patienten


Läkemedelsförsäkringen är en försäkringsordning som skapats särskilt för att skydda patienter som kan ha drabbats av skador eller biverkningar på grund av sin läkemedelsanvändning. 

Vi på Addeira Pharmaceuticals AB har tagit initiativet att anslutna oss till Läkemedelsförsäkringen för att täcka eventuella skador som kan uppstå på grund av användningen våra läkemedel. Detta innebär också att vi som företag ansvarar för att följa den svenska produktansvarslagen eller andra ersättningsrättsliga regleringar. Läkemedelsförsäkringen täcker skador upp till ett visst belopp. Detta innebär att om det skulle uppstå en skada eller biverkning på grund av våra läkemedel, så kommer försäkringen
att täcka de kostnader som uppstår upp till det belopp som är avtalat i försäkringen.

När du väljer att anskaffa licensläkemedel genom Addeira, säkerställer du att patienten är försäkrad vid eventuell skada.

Hallbarhetspolicy.jpg

Hållbarhetspolicy

klimat2_02215906-b0d5-444d-81db-63fbef197649.jpg

Klimatkompensation

web-1161-2.jpg

Samarbeta med oss