Köpvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av addeira. Genom hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till addeira. addeira erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns på denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, regler, policys och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor och regler ("Tjänstevillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och regler samt policys som hänvisas till här och/eller finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa Tjänstevillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa Tjänstevillkor noggrant innan du får åtkomst till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Tjänstevillkor. Om du inte samtycker till alla villkor och regler i detta avtal får du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Tjänstevillkor anses vara ett erbjudande, är accepten uttryckligen begränsad till dessa Tjänstevillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken ska också omfattas av Tjänstevillkoren. Du kan när som helst granska den mest aktuella versionen av Tjänstevillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa Tjänstevillkor genom att posta uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att ändringar har postats utgör accept av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Shopify Inc. De tillhandahåller den online e-handelsplattform som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att godkänna dessa Tjänstevillkor försäkrar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte, i användningen av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Ett brott eller överträdelse av något av Villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina Tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra tjänster till någon av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användning av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Villkor.

AVSNITT 3 - EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte lita på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller mer aktuella informationskällor. Allt förlitande på materialet på denna webbplats är på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA
Priser för våra produkter är föremål för ändringar utan förvarning.

Vi förbehåller oss rätten när som helst att ändra eller upphöra med Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.

Vi ska inte vara ansvariga för dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, upphörande eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår återbetalningspolicy: [LÄNK TILL ÅTERBETALNINGSPOLICY]

Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av några produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktprissättning är föremål för ändringar när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon produkt när som helst. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - EXAKTHET AV FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra någon beställning du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avboka kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring till eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e‑posten och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angivits vid tidpunkten då beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vårt eget gottfinnande, verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, komplett och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som gjorts i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsuppgifter och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, vänligen granska vår återbetalningspolicy: [LÄNK TILL ÅTERBETALNINGSPOLICY]

AVSNITT 7 - VALFRITT VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning över.

Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”som de är” och ”som tillgängliga” utan några garantier, företrädanden eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi ska inte ha något ansvar som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”som de är” och ”som tillgängliga” utan några garantier, företrädanden eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi ska inte ha något ansvar som uppstår från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av dig av de valfria verktygen som erbjuds via webbplatsen är helt på din egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivningen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa Tjänstevillkor.

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR
Vissa innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredjeparter.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skador relaterade till köpet eller användningen av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som gjorts i samband med några tredjepartswebbplatser. Vänligen granska noggrant tredje parts policys och praxis och se till att du förstår dem innan du engagerar dig i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR
Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika inlämningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, med posten eller på annat sätt (kollektivt, 'kommentarer'), samtycker du till att vi när som helst, utan restriktioner, får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst alla kommentarer som du framför till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bestämmer i vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotfullt, förtaligt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa Tjänstevillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att bryta mot någon rättighet för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, privatliv, personlighet eller annan personlig eller egendomsrätt. Du samtycker ytterligare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtal eller på annat sätt olagligt, missbrukande eller obscent material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e‑postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och antar inget ansvar för några kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER
Din inlämning av personuppgifter genom butiken styrs av vår integritetspolicy, som kan ses här: [LÄNK TILL INTEGRITETSPOLICY]

AVSNITT 11 - FEL, OAKTUALITETER OCH UNDERLÅTELSE
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prissättningsinformation, utom som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller förnyelsedatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har modifierats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR
Förutom andra förbud som anges i Tjänstevillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot några internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter för andra; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionen eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personuppgifter för andra; (i) att skräppost, phish, pharm, förtext, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa med eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR
Vi garanterar inte, representerar eller försäkrar att din användning av vår Tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av Tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att från tid till annan kan vi ta bort Tjänsten för obestämda perioder eller avbryta Tjänsten när som helst, utan meddelande till dig.

Du uttryckligen samtycker till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom Tjänsten tillhandahålls (utom som uttryckligen anges av oss) 'som de är' och 'som tillgängliga' för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall ska addeira, våra direktörer, tjänstemän, anställda, anknutna företag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkta, indirekta, tillfälliga, straffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller några liknande skador, vare sig de är baserade på kontrakt, delikt (inklusive försummelse), strikt ansvar eller annars, som uppstår från din användning av någon av Tjänsten eller några produkter som erhållits med hjälp av Tjänsten, eller för något annat anspråk relaterat på något sätt till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag uppstått som ett resultat av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som postats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om rådgivits om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - SKADESTÅND
Du samtycker till att skadeslösa, försvara och hålla addeira och våra moderbolag, dotterbolag, anknutna företag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadelösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som gjorts av någon tredje part på grund av eller uppstående ur ditt brott mot dessa Tjänstevillkor eller de handlingar de inkorporerar genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller rättigheter för en tredje part.

AVSNITT 15 - SEPARABILITET
I händelse av att någon bestämmelse i dessa Tjänstevillkor bestäms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara genomförbar i den högsta tillåtna omfattningen enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa Tjänstevillkor, sådan beslut ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten av några andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - AVSLUTANDE
Skyldigheterna och ansvarsområdena för parterna som uppkommit före avslutningsdatumet ska överleva avslutandet av detta avtal för alla ändamål.

Dessa Tjänstevillkor är effektiva såvida och tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan när som helst avsluta dessa Tjänstevillkor genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra Tjänster, eller när du upphör att använda vår webbplats.

Om vi ​​enligt eget gottfinnande bedömer att du misslyckats, eller vi misstänker att du har misslyckats, med att följa någon term eller bestämmelse i dessa Tjänstevillkor, kan vi också avsluta detta avtal när som helst utan meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller upp till och inklusive avslutningsdatumet; och/eller kan därför neka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA ÖVERENSKOMMELSEN
Misslyckandet av oss att utöva eller genomföra någon rättighet eller bestämmelse i dessa Tjänstevillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Tjänstevillkor och eventuella policys eller driftsregler som postats av oss på denna webbplats eller i avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av Tjänstevillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa Tjänstevillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetat dem.

AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG
Dessa Tjänstevillkor och eventuella separata avtal varigenom vi tillhandahåller dig Tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEVILLKOR
Du kan när som helst granska den mest aktuella versionen av Tjänstevillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten, enligt eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Tjänstevillkor genom att posta uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter att ändringar av dessa Tjänstevillkor har postats utgör accept av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om Tjänstevillkoren ska skickas till oss på info@addeira.co.

Vår kontaktinformation finns nedan:
[INFÖR HANDELSNAMN]
info@addeira.co
[INFÖR FÖRETAGSADRESS]
[INFÖR FÖRETAGSTELEFONNUMMER]
[INFÖR FÖRETAGSREGISTRERINGSNUMMER]
[INFÖR MOMSNUMMER]