Integritetspolicy

Personuppgifter

Vi på Add Pharma Nordic AB strävar allt efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. Nedan policy hjälper dig att förstå vilken slags information Add Pharma Nordic AB samlar in och hur denna används. Genom att lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Add Pharma Nordic AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. I policyn definierar vi begreppet “personuppgifter” som information som, direkt eller indirekt, kan identifiera en fysisk person. Begreppet omfattar inte information som har anonymiserats så att den inte kan kopplas till, eller identifiera en fysisk person. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter för Add Pharma Nordic AB är (559236-5208), Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Add Pharma Nordic AB.se genom cookies. Vi använder Googles och Linkedins annonstjänster. Vi samlar in information om din besöksstatistik, vilka varor eller erbjudanden du visat intresse för samt hur du interagerar med våra utskick. Information som du lämnar i samband med att du kontaktar kundtjänst via e-post eller samtal hanteras konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part. Vi uppmanar dig som kund att inte lämna känsliga personuppgifter till oss i ett ostrukturerat format (exempelvis fritext i e-post eller via Linkedin). Vi kan behandla dina personuppgifter genom så kallad profilering, dvs. automatisk behandling av dina personuppgifter. Detta görs i syfte att analysera eller förutsäga dina intressen och ditt beteende på vår webbsida. Information som analyseras är hur du använder vår webbsida, vilka produkter, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka nyhetsutskick du interagerat med och uppgifter om dina beställningar, i syfte att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ta kontakt med oss på info@addpharma.se. När vi mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistiska ändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring om du inte invänt mot detta. Du kan självklart kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi använder även Googles annonstjänster. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter. Vi åtar oss att behandla och lagra dina personuppgifter i enighet med gällande lagstiftning och vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till obehöriga parter eller sälja vidare dina personuppgifter till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till dina personuppgifter under arbetstid. Vilka personuppgifter som hanteras bestäms av arbetsuppgiftens ändamål och omfattning – målsättningen är alltid att använda/hantera så lite personuppgifter som möjligt. På vår hemsida kan det förekomma länkar till externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över. Vi tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till, från www.addharma.se, eller ifrån någon av våra andra hemsidor. Dessa omfattas således inte av denna policy.

Du har tillgång till dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Add Pharma Nordic AB. Add Pharma Nordic AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Länkar och andra hemsidor

Add Pharma Nordic AB kan innehålla länkar till andra webbplatser, denna Integritetspolicy gäller för vår hemsida www.addpharma.se samt för andra hemsidor som ägs direkt av Add Pharma Nordic AB. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Add Pharma Nordic AB tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Add Pharma Nordic AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy publiceras direkt på Add Pharma Nordic AB.