web-1188.jpg

Vår visjon og misjon


Hos Addeira er bedriftskulturen vår forankret i verdier som deltakelse, utholdenhet og ansvar. For oss er en sunn bedriftskultur av største betydning, og den starter allerede i rekrutteringsprosessen hvor vi ser etter medarbeidere som ikke bare er kompetente, men som også forstår og setter pris på våre kjerneverdier. Vår kultur er preget av begreper som fortrolighet, åpenhet, stor takhøyde og løsningsorientert. Vi verdsetter også teamarbeid og et støttende arbeidsmiljø.