04_1.jpg

Farmasøytisk forsikring

Addeira beskytter deg ved mulig skade på legemidler gjennom Farmasøytisk forsikring

Medisinforsikring er en forsikringsordning laget spesielt for å beskytte pasienter som kan ha fått skader eller bivirkninger på grunn av medisinbruken.

Vi i Addeira Pharmaceuticals AB har tatt initiativ til å slutte oss til Läkemedelsförsäkringen for å dekke eventuelle skader som måtte oppstå på grunn av bruken av legemidlene våre. Dette betyr også at vi som selskap er ansvarlige for å overholde den svenske produktansvarsloven eller andre erstatningsrettslige forskrifter.

Farmasøytisk forsikring dekker skade opp til et visst beløp. Dette betyr at dersom det skulle oppstå en skade eller bivirkning på grunn av våre medisiner, vil forsikringen dekke kostnadene som påløper opp til beløpet som er avtalt i forsikringen.

pills_02.jpg

Hvem dekkes av forsikringen


Alle som har mottatt medisin i svensk helsevesen, deltatt i kliniske utprøvinger eller kjøpt medisin solgt av apotek i Sverige eller av en butikk med lisens til å selge reseptfrie legemidler fra farmasøytiske selskaper tilknyttet LFF Service AB, og anser seg for å ha lidd. en skade fra medisin har rett til å melde fra til Svenska Läkemedelsförsäkringen AB og ha mulighet for vurdering. Legemidler kjøpt over internett dekkes dersom selskapet bak siden har tillatelse til å drive detaljhandel med legemidler etter loven (2009:366) og har meldt sin intensjon om å drive internetthandel til det svenske legemiddelverket.

Sertifikat

Mer informasjon om forsikringen finner du her .

Addeira Pharmaceuticals AB-sertifikat 2024