web-1041-2.jpg

Kultur og kjerneverdier


Addeira Pharmaceuticals AB
Hos Addeira er bedriftskulturen vår forankret i verdier som deltakelse, utholdenhet og ansvar. For oss er en sunn bedriftskultur av største betydning, og den starter allerede i rekrutteringsprosessen hvor vi ser etter medarbeidere som ikke bare er kompetente, men som også forstår og setter pris på våre kjerneverdier. Vår kultur er preget av begreper som fortrolighet, åpenhet, stor takhøyde og løsningsorientert. Vi verdsetter også teamarbeid og et støttende arbeidsmiljø.

Vi ser på enhver kundes spørsmål eller problem som en mulighet til å overgå deres forventninger. Det er vår konstante ambisjon å levere høyest mulig verdi til våre kunder. Vi tror at selskaper som skaper reell verdi over tid for sine kunder, også har størst potensiale for suksess.

kultur.jpg

Hos Addeira setter vi alltid kvalitet i produkter og levering foran lønnsomhet. Vi mener at det er høy kvalitet som tiltrekker våre kunder til å komme tilbake og dermed fører til langsiktig lønnsomhet.

I situasjoner der den riktige avgjørelsen ikke er åpenbar, baserer vi våre valg på rimelighet og rettferdighet. Ved å være høflige i å håndtere vanskelige situasjoner bygger vi langsiktige relasjoner og skaper suksess. Vår streben etter anstendig behandling strekker seg til alle – våre kunder og våre ansatte. Ved å gjøre det riktige og ha sunne verdier skaper vi en arbeidsplass der folk trives og føler at de bidrar til noe større enn bare økonomisk gevinst.

Vår visjon er å bli den mest verdsatte og raske leverandøren av varer og legemidler til apotek, helsevesen og annen handel. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å skape en bedre hverdagshelse og livskvalitet for både mennesker og dyr.