web-1188.jpg

Vision och Mission


Addeira ska, genom att bli den mest uppskattade och snabbfotade leverantören av handelsvaror, medicintekniska produkter och läkemedel till apotek och övrig konsumenthandel, skapa en bättre vardagshälsa och livskvalitet för människor och djur.

Addeira ska aktivt arbeta mot att bli den mest uppskattade leverantören inom sina respektive segment, vilket definieras som den aktör som skapar mest kundvärde.