Nu närmar vi oss en lösning

Nu närmar vi oss en lösning

Genom allergentester för hundar närmar sig Medi-Tec en hjälp mot pälsdjursallergi. Just nu jobbar vi både på fältet och i labbet för att snart nå ut med vårt test till hundägare.

Medi-Tec jobbar just nu med att allergendiagnostisera hundar. Via hundallergentestet som vi tagit fram kommer hundägare inom en snar framtid att kunna testa sina hundar hemma och därefter få reda på vilka allergen hunden har mycket/lite av. Detta är en lösning som ger ett mått på hur pass allergivänlig hunden är.

En lösning genom noggrann kartläggning

Vårt test har utformats och prövats noggrant i laboratorium, på så sätt har vi nått fram till ett säkert och stabilt sätt att testa hundars allergennivåer med tillförlitliga resultat. Vi har även påbörjat fälttester med 100 av de 500 hundägare/kennlar som anmält intresse, och utöver det tio valpkullar. Genom provtagningarna kartlägger vi hur allergennivåer skiljer sig mellan olika hundar – både mellan raser och individer. Provresultaten kommer att utvärderas under de närmsta månaderna.

EU, Svenska Kennelklubben och Sveriges Lantbruksuniversitet stödjer Medi-Tec

Medi-Tec samarbetar med flera betydelsefulla organisationer. En av dem är Svenska Kennelklubben som ser att det finns en stor kunskapsbrist rörande pälsdjursallergi och vill därför bidra till kunskap och lösningar. Vi informerar riksorganisationen om framstegen i vår allergiforskning och diskuterar kontinuerligt möjligheter till samarbete.

Sveriges Lantbruksuniversitet är en annan av Medi-Tecs samarbetspartners. Universitetet genomför just nu ett projekt för kartläggning av de olika allergenernas väg genom kroppen.

Även Försvarets hundavelsstation i Sollefteå hjälper oss i forskningen, genom att testa valpkullar regelbundet. Samarbetet ses som en värdefull möjlighet för att få fram allergivänliga funktionshundar inom tull, polis och som ledarhundar etc. Förutom våra betydande samarbetspartners stödjer också EU vår forskning genom projektet Eurostars.  

Allergiforskningen fortsätter med din hjälp

en lösning på forskningen kring hundallergentester

Nästa steg i Medi-Tecs forskning är att lansera vårt hundallergentest i större skala - med hjälp av dig som hundägare. Genom att allergentesta din hund kommer du kunna bidra till vår allergiforskning.

Målet med hemmatesterna är att kunna mäta samtliga kända allergen hos hund. Parallellt med testutvärdering kommer vi också att fortsätta att forska på allergenutsöndring och undersöka hur den skiljer sig mellan hundar, samt hur man kan minska den. Senare planerar vi öka produktionskapaciteten för att genomföra större mängder med allergentester och på så sätt närma oss en hjälp vid pälsdjursallergi.