Addeira godkänns som medlem i Science Based Targets-initiativet


Addeira är stolt över att meddela att vi har blivit godkända som medlemmar i Science Based Targets-initiativet (SBTi). Genom att ansluta oss till denna prestigefyllda grupp av företag som har åtagit sig att arbeta mot vetenskapligt grundade klimatmål, visar vi vårt engagemang för att bekämpa klimatförändringar och främja en hållbar framtid.

"Vi är otroligt stolta över att ha blivit godkända som medlemmar i Science Based Targets-initiativet," säger Robert Svanström, VD på Addeira. "Detta erkännande bekräftar vårt engagemang för att ta itu med klimatförändringarna och bekräftar att vi är på rätt väg mot att uppnå en hållbar och klimatneutral verksamhet."

Genom att ansluta oss till SBTi visar Addeira vårt engagemang för att ta itu med klimatförändringarna på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Vi är fast beslutna att utveckla och genomföra ambitiösa klimatmål som är i linje med de senaste forskningsrönen och vetenskapliga riktlinjer för att uppnå en nettonollutsläppsnivå. Vi kommer att arbeta aktivt för att minska vår klimatpåverkan och främja innovation och hållbarhet inom vår verksamhet.

Att bli godkända som medlemmar i SBTi är en viktig milstolpe för Addeira. Detta erkännande stärker vårt rykte som en ansvarsfull och hållbar organisation och ger oss möjlighet att delta i en global rörelse som strävar efter att förändra och förbättra världen vi lever i.

Vi ser fram emot att samarbeta med andra SBTi-medlemmar, experter och intressenter för att utveckla och dela bästa praxis inom klimatledarskap och skapa en mer hållbar framtid för alla.

Addeira bildades för tre år sedan av apotekare som identifierat att många apotekskunder har svårt att hitta rätt bland mångfalden av preparat som finns i egenvården. En del patienter har också upplevt att produkterna inte lindrar på det sätt som man önskat och att det saknats effektiva och bra medicinska alternativ. Målet för Addeira är att genom nytänkande utveckla den egenvård som erbjuds på svenska apotek.

Om Science Based Targets-initiativet (SBTi):

Science Based Targets-initiativet är en samarbetsplattform som drivs av FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) och Carbon Disclosure Project (CDP). Initiativet hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål och följa vetenskapliga riktlinjer för att bekämpa klimatförändringarna. Mer information finns på www.sciencebasedtargets.org.

Addeira bildades för tre år sedan av apotekare som identifierat att många apotekskunder har svårt att hitta rätt bland mångfalden av preparat som finns i egenvården. En del patienter har också upplevt att produkterna inte lindrar på det sätt som man önskat och att det saknats effektiva och bra medicinska alternativ. Målet för Addeira är att genom nytänkande utveckla den egenvård som erbjuds på svenska apotek.

Regioner