En hund att läsa för

En hund att läsa för

På Sigtuna bibliotek får barn öva högläsning i lugn och ro inför läshundar, en hund att läsa för, som varken dömer eller stressar dem. Projektet, som fått mycket positiv respons, har allergivänlighet som en viktig fråga.

Under våren har hundarna Luna, Nova, Milou och Muffins kommit till Sigtuna bibliotek för att varje onsdag förmiddag mellan 8–11 arbeta som läshundar, en hund att läsa för. I den mysiga läshörnan där kuddar och filtar lagts ut får ett barn i taget läsa för en av hundarna, och på så sätt öva sig på högläsning.
– Ingen säger till när man råkar läsa fel. Och så är det mysigt att man får klappa hundarna när man läser för dem, berättar Martin Kavak som är ett av barnen som varit med i projektet. 

I skolan kan högläsning vara en jobbig upplevelse och leda till stressiga situationer för vissa barn. Läshuden å andra sidan är lugn och mjuk, och rättar inte när man råkar läsa fel. Barn som har lässvårigheter eller är oroliga i klassrummet kan därför få komma till läshundarna och i lugn och ro öva på sin läsning. Det blir med andra ord avdramatiserande för barnen att ha en hund att läsa för.

en hund att läsa för på Sigtuna bibliotekHunden Nova lyssnar på högläsning. Hundföraren Marika Zetterdahl sitter bredvid.

Projekt så som Sigtunas Läshundar, med barn som läser högt för en särskilt utbildad hund för att främja läskunnighet, har på senaste tiden blivit mer och mer populärt. Framför allt i USA och i Storbritannien, men även i Sverige har fler fått upp ögonen för hur hundar kan agera stöd till barn med lässvårigheter. Linnéuniversitetets ”Bokhunden och Astrid Lindgren” är ett exempel. Initiativet har som mål att etablera Bokhunden i Sverige, och på så sätt gynna projekt där speciellt utbildade hundar och hundförare kan hjälpa barn till ökad läsförmåga och läslust. 

Läshundsprojektet på Sigtuna bibliotek sker i samarbete med St Pers skola som låter elever från årskurs tre komma och läsa för hundarna. Det var i vintras som vårdhundsföraren Marika Zetterdahl påbörjade initiativet tillsammans med Elina Garp som använt lässtunderna som masteruppsatsämne. Och fina resultat har rapporterats i studien – de fem barn som Elina undersökt klarade nämligen alla årskurs tres nationella prov i svenska! Även Marika och barnbibliotekarien Paula Norrlid, som medverkar i projektet, har mött mycket positiv respons under de 20 veckor som projektet har pågått. 
– Barnen har uppskattat det mycket. Ett barn sa att man blir alldeles ”mjuk i kroppen av hundarna”, det tyckte jag var så fint sagt, säger Paula.

Allergi en viktig aspekt

För att projektet ska skapa just ett så positivt intryck som möjligt har mycket fokus lagts på att allergiker ska märka så lite som möjligt av hundarna. Lässtunderna med en hund att läsa för sker innan biblioteket öppnar och alla textilier som används i läshörnan tas bort innan biblioteket öppnas. Alla ytor våttorkas efter att hundarna lämnat lokalen och det finns tydlig skyltning som förklarar var som pågår. Hundarna tvättas också, och med ett specialschampo kan de hållas så allergivänliga som möjligt.

I höst planeras ett läshundsprojekt på plats på St Pers skola i Sigtuna, och då är det också viktigt att planera utifrån allergiaspekten. 
– Vi genomför läshundsprojekten med största hänsyn och respekt. På St Pers skola kommer lässtunderna att äga rum i en egen lokal och när hundarna tar sig till och från har de på sig tjänstetäcken vilket betyder att de inte får klappas. Alla föräldrar får också komma på informationsmöte och höra mer om projektet, och ställa frågor om de vill, förklarar Marika.

Miles Harmer läser högt för kompisen Martin Kavak och lilla läshunden Milou. 

Förberedelserna och planeringen kring just allergifrågan har gjort att läshundsprojektet på Sigtunas Bibliotek fungerat utan problem. Marika och Paula berättar att vissa biblioteksbesökare var lite oroliga innan, men att de blivit lugna då de förstått upplägget. Och sedan projektet satts igång har inga klagomål kommit. Martin Kavak, som övat högläsning inför läshundarna under våren, har en pappa som är hundallergiker. Men så länge han ser till att tvätta händerna noga efter att han varit på lässtunden så går det bra. 

En hund att läsa för eller en läshundsbuss i framtiden?

Med hjälp av specialschampo, noga förberedelser och även möjligheten att hitta fram till de allergivänligaste hundarna genom allergentest så finns många möjligheter att utveckla läshundskonceptet och sprida det vidare till fler platser. Planer finns på att starta läshundsprojekt på Medborgarbussen i Sigtuna och därmed lösa problemet med en lokal. På så sätt kan bussen ta sig ut till kollon och runt till olika skolor, utan att skapa problem för allergiker i miljöerna, men ändå finnas till hands för de barn som vill läsa för hundarna.

För det är det många som vill. Flera av de unga läsarna vill kanske i första hand komma för hundarna men snart blir det också roligare att läsa. Både Martin Kavak och hans kompis Miles Harmer, som också varit på plats under lässtunderna på Sigtuna bibliotek, säger att de blivit bättre på att läsa och att det nu känns lättare för att de haft möjligheten att sitta med en hund att läsa för. Miles har till och med börjat läsa för sina katter hemma.
– De brukar lägga sig i sängen på kvällen och då brukar jag läsa högt för dem, berättar han. 

Martin Kavak hälsar på sin favoritläshund Luna.