Vi lanserar nu Allergenius® Allergiprofiltest

Vi lanserar nu Allergenius® Allergiprofiltest

Är du allergisk mot hundar och vill veta vilket eller vilka av hundens sex vanligaste allergener du är sensibiliserad mot? Det kan du nu göra genom ett enkelt blodprov.

Om du är sensibiliserad (och därmed redan har, eller löper risk att utveckla allergiska symtom) mot ett allergen har du IgE- antikroppar som känner igen just det allergenet. Vi lanserar nu ett allergiprofiltestet där du kan du få svar på mot vilka av de sex vanligaste hundallergen du har större eller mindre mängd av dessa antikroppar.

Precis som hundar utsöndrar olika allergen i varierande mängd, reagerar också allergiker olika starkt på dessa allergen. Vissa tål man bättre. Kanske är det så att du träffat på en hund som du kunnat umgås med, trots att du är allergiker?  Det kan vara så att den hunden då har en allergenprofil som är omvänd din allergiprofil. Det vill säga, det du reagerar emot finns bara i liten mängd hos just den hunden och vice versa.

Vi lanserar ett allergiprofiltest som ger tydliga svar

Allergiprofiltestet visar just din profil av IgE-antikroppar mot: Can f 1, Can f 2, Can f 3, Can f 4, Hanhundsurin (som innehåller Can f 5), samt Can f 6.

I korthet går det till så här:

  1. Du beställer testkitet på allergenius.se.
  2. När du fått hem testkitet tar du ditt blodprov från ett finger med hjälp av teskitet.
  3. Efter provtagningen skickar du in provet till oss i bifogat svarskuvertet för analys i vårt laboratorium.
  4. När vi analyserat proverna får du ditt provsvar i ett e-mail.
  5. Du får två grafer i ditt provsvar.

Den första grafen du får i provsvaret är din Allergiprofil. Grafen visar den procentuella fördelningen mellan de olika allergenerna i provet och indikerar vilka allergen du reagerar mer eller mindre mot.

vi lanserar allergiprofiltest

Den andra grafen du får är IgE koncentrationen som visar mängden antikroppar i ditt blod vid provtillfället. Ju högre koncentration av IgE antikroppar desto större risk för allergiska symptom.

Hur kan jag använda mitt testresultat?

Tack vare allergiprofilen du får av testet vi lanserar får du bättre möjligheter att undvika hundar som har höga nivåer av just de allergen testet visar att du har utvecklat IgE antikroppar mot. Utifrån exemplet ovan ska den här personen alltså undvika hundar som har hög nivå av Can f 1 allergen.

Testa hundens allergenprofil

För att ta reda på vilket eller vilka allergen den hund du ska umgås regelbundet med har, eller om du trots din allergi funderar på att köpa hund, kan du testa deras allergenprofil med hjälp av Allergenius® Dog Allergentest. Testet hittar du här.

Var finns de olika allergenen på hunden?

Vi lanserar vårt allergiprofiltest - detta är bra att tänka på när du avläser svar

Visar allergiprofiltestet på höga nivåer av IgE-antikroppar mot Can f 2 är det en signal om att du bör undvika saliv ifrån hundar.

Eller har du höga nivåer av IgE-antikroppar mot de allergen (t ex Can f 5) som finns i urinen hos hanhundar, bör du undvika dem – framförallt icke kastrerade hanhundar.

Är du Can f 6 allergiker har du större risk för att drabbas av allergiska reaktioner då du umgås med katter och hästar, eftersom Can f 6 korsreagerar med Fel d 4 hos katt samt hästens huvudallergen Equ c 1. Det betyder egentligen att din kropp känner igen allergenen hos dessa djur då de liknar Can f 6 hos hund. Eftersom kroppen har svårt att skilja allergenen åt, reagerar den för säkerhets skull på alla tre.

Can f 3 kommer från albuminfamiljen som finns i princip hos alla pälsdjur. Dessa allergen är mycket lika till utseende, vilket också ökar risken för korsreaktivitet. Är du Can f 3 allergiker är risken alltså större att du inte bara reagerar mot hundar med Can f 3 utan mot alla pälsdjur (katter, hästar och marsvin etc).

Allergiprofiltestet finns nu tillgängligt att handla här