Hunden Livia läker svårt sjuka barn

Hunden Livia läker svårt sjuka barn

På Akademiska barnsjukhuset i Uppsala arbetar labradoodlen Livia för fullt. Varje vecka träffar hon, tillsammans med hundföraren Helena Odenrick, ett antal patienter som hon leker tillsammans med. Livias besök verkar ha positiva fysiologiska effekter på barnen. En studie för att dokumentera hundens inverkan på barn har inletts och räknas bli klar i slutet av 2016.

Livia står på ett bord i det lilla rummet på Akademiska sjukhuset medan Helena Odenrick fönar pälsen torr. Om en stund ska de besöka Kåre 6 år, en av många svårt sjuka barn som genomgått en operation. Helena vet sällan innan vem de ska träffa eller barnets sjukdomsbild. Hon berättar att det kan vara bra att ha det så eftersom de båda två kan koncentrera sig på en sak – att ha roligt tillsammans med Livia. 

– Jag brukar fråga patienterna om de har ont någonstans eller om de har svårt att röra sig. Då vet jag förutsättningarna för vad vi kan göra, säger hundföraren Helena Odenrick.

Hunden Livia läker svårt sjuka barnKåre och Livia som leker tillsammans.

Hundar tros ha en positiv inverkan på sjuka barn, kan hjälpa svårt sjuka barn

Hundar som rehabiliteringsform sägs ha positiva effekter på såväl patienter, som exempelvis svårt sjuka barn, som för de anhöriga. Därför inleds nu en omfattande forskningsstudie som kommer att undersöka effekterna av hundar i vårdmiljö. Det finns inga tidigare medicinska vetenskapliga studier där dessa effekter har mätts, vilket gör den unik i sitt slag. Underlaget utgörs av 50 patienter och registreringarna räknas vara klara vid nästa årsskifte. Dessutom kommer förekomsten av allergen och bakterier, i samband med hundens medverkan, att undersökas. Allergistudien förväntas vara klar någon gång under 2016.

Hundföraren Helena Odenrick, Livia och Kåre.

Regelbunden tvätt nödvändig för allergiker

Två dagar i veckan träffar Helena och Livia ett par forskningspatienter; svårt sjuka barn. Innan varje patientbesök badas Livia med Allergenius® Dog Specialschampo för att minska mängden allergen under vistelsen med barnen. Innan och efter varje tvätt tas det borstprover med Allergenius® Dog Allergentest som fångar upp allergen från huden och pälsen. Proverna skickas sedan in för analys till Karolinska Institutet. Syftet med dessa prover är att undersöka hur mycket allergen som finns i pälsen då Livia leker tillsammans med barnen. Trots att Livia är en labradoodle, som länge ansågs vara lågallergen, så var hennes provsvar innan studien inom det normala. Det vill säga att hon varken var hög- eller lågallergen jämfört med andra hundar. Att det skulle finnas specifika hundraser som är så kallat ”allergivänliga” finns det nämligen inga studier som visar. Provsvaren från borstproverna på Livia har visat att allergenhalten i pälsen har minskat med mer än 90 procent efter tvätt. Vid vissa mätningar har förekomsten av allergen till och med varit under mätbar nivå.

Livia på sitt rum innan arbetspasset.

Ett avbrott i vardagen på sjukhuset

Förberedelserna är många innan mötet. Livia badas ordentligt med Specialschampot för att minimera mängden allergener som Livia för med sig i pälsen. I nuläget medverkar däremot inga barn med dokumenterade allergier i studien. När Livia är badad, borstad och klorna är klippta är hon äntligen redo att börja jobba och möta patienter, svårt sjuka barn. Helena berättar att Livia är mycket arbetsvillig och att hon älskar att vara på jobbet. Vi går till avdelningen tillsammans. Alla vi möter på vägen, både patienter och sjukhuspersonal, skiner upp av deras närvaro. Däremot får ingen klappa henne då hon är på jobbet. Livia har arbetat inom vården i drygt tre år och det är uppskattat av såväl anhöriga som patienter. 

Vi kommer in till rummet och Livia uppträder fokuserat. Ett inslag som alltid finns med är en stunds kel och mys tillsammans både innan och efter besöket. Livia lägger sig bredvid Kåre i sängen och det är precis som om de redan känner varandra. Leken tillsammans med Kåre tar 30 minuter och styrs mycket av vad han själv vill och kan göra. I dag blev det tärningskastning, där Livia och Kåre tävlade om vem som fick högst poäng. Även godisgömma, där Livia nosade upp hundgodis som Kåre hade gömt. Vid några tillfällen gjorde Livia och Kåre ”high five” med varandra. Under tiden närvarade doktoranden Maria Lindström Nilsson som antecknade och läste av data med hjälp av de elektroder som var fästa på Kåre och kopplade till ett antal maskiner. 

Efter besöket verkade både Kåre och Livia glada, men påtagligt trötta. På vägen ut från avdelningen, efter att det sista borstprovet var taget, var det nu fritt fram för alla på sjukhuset att hälsa på henne. Vissa var bekanta med henne sedan tidigare och hon verkade vara mycket omtyckt av alla som fick syn på henne. Arbetsdagen är slut för den här gången och Livia får chans att vila upp sig på sitt egna rum på sjukhuset. Om ett par dagar är det dags för mer lek.

Helena Odenrick tillsammans med Livia.

Djur inom barnsjukvården mindre vanligt

Hundar som terapiform är vanligt inom många samhällsinstanser som exempelvis kriminalvården, psykiatrin och äldreomsorgen. För svårt sjuka barn som vårdas på sjukhus förekommer det däremot i en mer begränsad omfattning. Detta trots att det sägs ha mycket goda fysiologiska effekter. Anledningen är att det finns restriktioner för hygien, bakterier och allergier som styrs av hälso- sjukvårdslagen. När alla allergentester är genomförda finns det möjlighet att bevisa att allergenhalten går att påverka, så att alla kan få chansen att umgås med en hund när de är på sjukhus. 

Barnöverläkaren, och Livias matte, Ann Edner är glad över Livias låga allergennivåer efter tvätt.

– Vi hoppas att hon kommer att sätta standarden för hur rena hundar i vårdmiljö måste vara. Det är viktigt och bra att provsvaren ser så fina ut. Det kanske gör att fler hundar kan vistas inom vården, säger Ann Edner.

Fakta:

Studien i korthet

  • Forskningsstudien syftar till att undersöka fysiologiska och psykologiska effekter av hund i barnsjukvården. Tidigare forskning har kunnat visa att komplementär behandling, så kallad icke-farmakologisk behandling, ger barn en mer positiv upplevelse av sjukhusvistelsen. Det som undersöks är förekomsten av vissa hormoner samt stresspåslag och hjärtfrekvens. Studien kommer även att mäta barnens, föräldrarnas och vårdpersonalens upplevelser. En etolog undersöker hur Livia mår under arbetstiden.
  • Totalt 50 patienter i åldrarna 3–18 år medverkar med medgivande från vårdnadshavare. 
  • Förekomsten av allergen och bakterier i Livias päls kommer att undersökas. 

Hundar inom vård och omsorg

  • I dag finns hundteam inom vård och omsorg i ca 70 kommuner. Främst inom äldreomsorgen. (Källa: svt.se/nyheter, 2014)
  • Livia är den första utbildade hunden att arbeta inom barnsjukvården.