Hundar på jobbet - Positivt enligt amerikansk studie

Hundar på jobbet - Positivt enligt amerikansk studie

Enligt en amerikansk studie har hundar på arbetsplatsen en positiv inverkan på hur stressade personalen känner sig. Svensk lagstiftning är relativt tillåtande gällande hundar på jobbet. Allergi mot pälsdjur är däremot en viktig aspekt som måste respekteras. 

Mer hundar på jobbet! Idag finns det dock tydliga regler och restriktioner för att få ha hundar på jobbet - men fram tills vi ser en förändring i lagstiftning är vi glada över att höra allt positivt som hundar ger oss människor!

Amerikansk undersökning om hundar på jobbet

Virginia Commonwealth University i USA har undersökt 550 personer på ett företag i North Carolina hur de upplevde att ha hundar på sin arbetsplats. Resultatet visade att personerna i studien kände sig mindre stressade än innan hundarna gjorde entré. En annan undersökning från Sveriges Lantbrukaruniversitet, SLU, visar att varannan hundägare gärna har med sig hunden till jobbet om det finns möjlighet. Däremot var det endast 16 procent av dessa som hade med sig hunden till arbetet.

hundar på jobbet i ny studie

Möjligt att ha med sig hunden på arbetsplatsen 

I dag finns ingen nationell lag som specifikt förbjuder hundar på arbetsplatsen. Däremot är det arbetsgivarens uppgift att följa arbetsmiljölagstiftningen – där allergikers välmående och behov är en viktig faktor. Det innebär i det här fallet en bedömning om hundar utgör någon hälsorisk för de som vistas där. I det arbetet ingår andra eventuella åtgärder gällande exempelvis tobaksanvändande, samt starka dofter i form av parfym där det ofta finns en policy gällande dessa frågor på varje arbetsplats. 

Så länge alla som vistas på arbetsplatsen är överens om att hundar är välkomna, och att inga hälsorisker föreligger, finns det numera forskning som belägger att det kan ha goda effekter på de anställdas mentala hälsa. I synnerhet verkar stressen hos hundägarna själva minska. Det visar att människor och hundar har ett ovärderligt utbyte av varandra.

Vi arbetar för att fler ska kunna uppleva glädjen att umgås med en hund – trots allergi. På så vis kan fler ha roligare tillsammans! Läs mer om hur Allergenius® Specialprodukter kan bidra till att minska problem med pälsdjursallergi i familjer och i samhället