Hundägare med pälsdjursallergi – Hur fungerar det?

Hundägare med pälsdjursallergi – Hur fungerar det?

Under 2018 genomförde Medi-Tec en undersökning med hjälp av det fristående undersökningsföretaget Mistat, i samarbete med Karolinska Institutet samt Svenska Kennelklubben.

Undersökningen skall ses som en indikativ kartläggning och underlag till frågeställningar att eventuellt studera vidare om hur relationen mellan hundägare med pälsdjursallergi ser ut.

Kartläggningen genomfördes som en webenkät. Drygt 14 000 personer av de ca 132 000 som fick enkäten deltog och besvarade frågorna. Adresserna hämtades ur Svenska Kennelklubbens hundägareregister med urvalet - hundar upp till 10 års ålder. Syftet med kartläggningen var att få information, skapa kunskap och på sikt bidra till att undvika eller minska problemen med pälsdjursallergi. 

Hundägare med pälsdjursallergi - så här såg det ut:

Så många som en femtedel av de som besvarade enkäten hade någon med allergi mot hund i hushållet.  Huvuddelen av dessa (73 %) hade allergi redan när de skaffade hund. Med andra ord är det många som väljer att skaffa hund trots allergi i familjen.

De flesta hundallergiska personer (78% av hushållen) reagerar endast mot vissa hundar men tål andra. Det framgick inget samband med att man tål någon specifik hundras bättre eller sämre. Detta är i linje med vad forskningen visar, dvs att hundindivider kan utsöndra olika mängd av hundens respektive allergener och allergiker kan reagera mer, mindre mot dessa olika allergen (det finns 6 viktiga och väldokumenterade hundallergener som benämns Can f 1 till Can f 6).

75% av hundägarna anger att de i någon utsträckning ibland vistas tillsammans med personer som har pälsdjursallergi. 83% anser att frågan om pälsdjursallergi i någon grad är viktig för dem som hundägare, vilket visar att frågan om pälsdjursallergi berör många.

Hushållen med allergi mot hund har i avsevärt större utsträckning (ca 90%) allergi även mot andra pälsdjur än hushållen utan allergi mot hund, där endast 19% har allergi mot andra pälsdjur. Detta visar att multiallergi är mycket vanligt. En hjälp kan då vara att minska sin exponering för något eller några av dessa allergen, t.ex genom att undvika katt och häst. Därmed minskar man den totala allergenexponeringen och risken för reaktioner specifikt mot hunden.

Det är flera av de allergiska hundägarna som upplever små problem med allergi mot hund, än stora. Samtidigt finns det många allergiska personer i samhället som upplever stora eller mycket stora problem med allergi mot hund, men som av naturliga skäl ej har hund.

Vanliga allergisymptom är:

Kliande och rinnande ögon (68%) följt av upprepade nysningar (49%) är vanligaste symptomen. Även Nästäppa 44%, astmasymtom (44%) och rinnsnuva 41%, utslag på huden 36% och klåda i näsan 36%.

Följande andel personer har använt respektive åtgärd:

1.     Medicinering 58%

2.     Tvätt av hunden/hundarna 37%

3.     Våttorkning av miljö 34%

4.     Dammsugning med HEPA filter 29%

5.     Undvika att hunden slickar 24%

6.     Hunden/hundarna vistas ej i sovrummet 21%

7.     Dammsugning utan HEPA filter 18%

8.     Luftrenare 10%

9.     16% gör inga åtgärder.

Hur väl hjälpte de olika åtgärderna?

Procentsatsen nedan visar hur väl de listade åtgärderna upplevs hjälpa de som använder sig av dem och som tycker de fungerar någorlunda (3 av 5), till mycket bra (5 av 5):

1.     Våttorkning av miljö 85%.

2.     Dammsugning med HEPA filter 85%.

3.     Hunden/hundarna vistas ej i sovrummet 79%.

4.     Tvätt av hunden/hundarna 78%.

5.     Undvika att hunden slickar 76%.

6.     Luftrenare 76%.

7.     Medicinering 75%.

8.     Dammsugning utan HEPA filter 73%.

Med andra ord upplevs samtliga åtgärder av de som använder dem att de hjälper, men de skulle kunna nyttjas i högre utsträckning.

Tvätt av hundarna:

Tvätt av hunden är en åtgärd som hjälper många, men inställningen till tvätt och hudvård varierar. Många anser att det är bra för hunden, medan andra är helt emot. 32% är villiga att tvätta och hudvårda hunden/hundarna några gånger per månad för att bidra till ett mera allergifritt samhälle. 26% är det ej. Resten är i olika grad tveksamma.

Av de som är villiga att tvätta hundarna någon eller några gånger per månad för att bidra till ett allergifritt samhälle, är det 70% som redan tvättar hundarna månadsvis, veckovis eller dagligen.  Om man har allergi i hushållet är det större andel som är positiva till att tvätta i detta syfte. Ju större problem man har med allergi, desto mera positiv är man.

De hundägare med pälsdjursallergi som aldrig tvättar sin hund upplever i avsevärt högre utsträckning att de reagerar mot alla hundar än de som tvättar veckovis. Detta indikerar att man sannolikt har mer allergiska problem på grund av den större allergenexponeringen.

Av de som tvättar för att hunden själv har allergi eller irriterad hud är det 64% som anser att det bidrar till mindre irritation.

Allergenius specifikt:

Hos de som upplever skillnad mellan hur bra olika schampo/balsamprodukter hjälper mot allergi, upplevs Allergenius Specialschampo-och specialbalsam i avsevärt högre utsträckning hjälpa för hundägare med pälsdjursallergi än andra produkter. Stor eller mycket stor skillnad anges för:

Allergenius Specialschampo 43% vs ”vanligt hundschampo” 3%

Allergenius Specialbalsam 57% vs ”vanligt hundbalsam” 6%

Hela rapporten hittar du här

hundägare med pälsdjursallergi undersökning