Allergiska besvär mot hund kan bero på pollen

Allergiska besvär mot hund kan bero på pollen

Att hundar producerar allergen som sprids via pälsen är känt för de flesta. Men kan de även bära på andra allergen än sina egna och därmed orsaka allergiska besvär? Forskare vid Karolinska Institutet ville undersöka detta eftersom de länge haft en hypotes om att hundars päls kan vara en potentiell lagringsplats för pollen. Nu har en studie genomförts. – Resultatet ger en indikation på att pollenallergen kan ansamlas i hundars päls. På så sätt skulle personer som inte är allergiska mot hund ändå kunna uppleva att de reagerar på hundar, säger Guro Gafvelin, forskare i immunologi.

Försommaren är äntligen här och så även pollensäsongen tillsammans med allergiska besvär mot hund. Björkpollen är en av de vanligaste orsakerna till allergi i Sverige och i år har höga halter uppmätts. Ungefär 25 procent av befolkningen räknas vara drabbade där symptomen kan vara kliande ögon, rinnande näsa och trötthet. Med hjälp av ett stort antal allergentester, som hundägare använt och skickat till Karolinska Institutets laboratorium, har forskarna nu genomfört en studie där de har undersökt om björkpollenallergen kan ansamlas i hundars päls. 

– Det vi har kunnat utläsa av resultatet är att det finns högre halter av björkpollen i hundars päls under pollensäsongen jämfört med övriga månader på året.

Allergiska besvär mot hundFoto: Alex Jones

Allergiska besvär mot hund

Sofia Holke, 28 år, är svårt allergisk mot bland annat gråbo, hassel, gräs och björk. Hon fick sin första allergiska reaktion för cirka tio år sedan. Sofia och hennes sambo har inga pälsdjur, men det händer att hon via familj och vänner kommer i kontakt med hundar. 

– Jag hade ingen aning om att pollen kan finnas i pälsen hos hundar. Det känns inte så bra och är något jag ska vara uppmärksam på. Jag är inte allergisk mot hund, men kände mig extremt allergisk mot mina vänners hund en gång då jag var på deras landställe. Det är däremot svårt att säga vad det berodde på den gången, säger Sofia Holke.

Guro Gafvelin hävdar att man inte ska dra alltför snabba slutsatser utifrån resultatet. Att personer som upplever att de reagerar på hund istället är pollenallergiker, eller allergisk mot något annat som hunden har i pälsen, kan forskarna endast kan spekulera kring i nuläget. Nästa steg är att undersöka förekomsten av andra allergen i päls, som exempelvis kvalster och gräspollen.

Sju av tio hundägare sover med sin hund i sängen och ännu fler har gissningsvis sin hund bredvid sig i soffan då och då. De flesta lever med andra ord tätt tillsammans med sina husdjur, vilket innebär en förhöjd risk att påverkas av det som hunden har i sin päls.

– Det är bra för hundägare att vara observanta på att hunden kan sprida annat än sina egna allergen såsom pollen eller kvalster. Får man allergiska besvär och har hund kan det alltså vara en god idé att tvätta hunden även om man vet att man inte är hundallergisk. Detta gäller särskilt när det är mycket pollen i luften, säger Guro Gafvelin.

 

(Foto överst: Krista Mangulsone)